Trwa ładowanie...
desgzmg

Ulga na dzieci. Kto i ile może odliczyć?

Ruszyła akcja PIT. Jak co roku osoby posiadające potomstwo mają prawo do odliczenia ulgi na dzieci. Robiąc to warto pamiętać o warunkach, które trzeba spełnić, aby skorzystać z tego przywileju.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ulga na dzieci. Kto i ile może odliczyć?
(WP.PL, Fot: fot.pixabay.com/CC)
desgzmg

Prawo do skorzystania z ulgi na dzieci przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej. W niektórych przypadkach kwota odliczenia podlega limitowi - w zależności od liczby wychowywanego potomstwa. Można ją odliczyć np. za pomocą systemu e-Deklaracje, bez konieczności udawania się do urzędu skarbowego.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Ulga prorodzinna jest przeznaczona dla rodziców rozliczających się według skali podatkowej, czyli najczęściej wykonujących pracę na tzw. etacie (zeznania PIT-36 lub PIT-37). Podatnik musi jeszcze pamiętać o dołączeniu koniecznego załącznika PIT/O.

desgzmg

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przywilej ten przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym - jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Zabrano więc możliwość do odliczenia tym pozbawionym praw rodzicielskich oraz opiekunom prawnym niezamieszkującym z potomkiem.

Ulga prorodzinna jest przeznaczona dla podatników, wychowujących dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy albo szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
Roczny PIT można wypełnić np. za pomocądarmowego programu Pit pro 2014 od Podatnik.info. System podpowiedzi ułatwia użytkownikowi przebrnięcie przez kolejne etapy rozliczenia. Dzięki temu łatwiej jest uniknąć pomyłki w obliczeniach, np. poprzez przekroczenie limitu odliczenia ulgi na dzieci.

Jedno dziecko - w niektórych przypadkach z limitem odliczenia

Osoby wychowujące w 2014 r. jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi, o ile ich roczne zarobki nie przekroczą limitu wynoszącego:
- 112 tys. zł - w przypadku podatnika pozostającego przez cały 2014 r. w związku małżeńskim (chodzi o łączne dochody męża i żony),
- 112 tys. zł - w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą potomka,
- 56 tys. zł - w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim - w tym również przez część 2014 roku.

desgzmg

Jeżeli nie spełnią powyższych warunków i przekroczą wymienione kwoty tracą prawo do odliczenia.

Jakie dochody są zaliczane do limitu dla rodziców jednego dziecka?

Zgodnie z ustawą o PIT, powyższe kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej. W tym przychody zmniejszone o koszty uzyskania oraz te pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia społeczne, w przypadku np.:
- uzyskania dochodów z pracy, praw majątkowych, emerytur czy rent,
- odpłatnego zbycia akcji,
- z pozarolniczej działalności gospodarczej, obciążonej 19 proc. stawką podatku.

Mąż i żona wychowujący dziecko muszą pamiętać, że roczna kwota odliczenia ulgi za 2014 r. dotyczy łącznie:
- obojga rodziców,
- opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych - pozostających w związku małżeńskim.

desgzmg

Ulgę można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.

Zgodnie z ustawą podatnikiem pozostającym w związku małżeńskim nie jest osoba:
- w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
- pozostająca w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jaką kwotę mogę odliczyć na dziecko?

Wychowując jedno dziecko podatnik ma możliwość odliczyć 92,67 zł miesięcznie - czyli 1112,04 zł rocznie. Oczywiście tylko wtedy, jeśli nie przekroczy opisanego powyżej kryterium dochodowego w przypadku posiadania jednej pociechy.

desgzmg

Jeżeli wychowujemy dwoje dzieci, to w ramach preferencji możemy odliczyć również 92,67 zł miesięcznie - a więc 1112,04 zł rocznie. Na pierwsze i drugie - łącznie 2224,08 zł.

Z kolei w przypadku trojga - na pierwsze i drugie z nich także podatnik może odpisać kwotę 92,67 zł miesięcznie. Czyli razem na obie pociechy po 1112,04 zł rocznie co daje 2224,08 zł. Natomiast na trzecie dziecko dodatkowo rodzic może odjąć 166,67 zł miesięcznie - czyli 2000,04 zł rocznie.

Jeśli pod naszą opieką pozostaje czwórka lub większa liczba potomstwa, to odliczeniu podlega:
- po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie (rocznie po 1112,04 zł na każde z nich),
- 166,67 zł miesięcznie na trzecie, czyli rocznie 2000,04 zł,
- po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko, czyli 2700 zł rocznie.

Wyślij PIT za 2014 rok przez Internet >>>

desgzmg

Podziel się opinią

Share
desgzmg
desgzmg