Trwa ładowanie...

Ulga rodzinna na pełnoletnie dziecko? Zobacz, jak to zrobić

Wielu podatników wychowujących dorosłe dzieci nie zdaje sobie sprawy, że mogą odliczyć ulgę prorodzinną. Tymczasem jest to możliwe. Zwłaszcza, kiedy potomek kontynuuje naukę.

Share
Ulga rodzinna na pełnoletnie dziecko? Zobacz, jak to zrobić
Źródło: WP.PL, Fot: fotolia / serq
d34qt37

Ulga na dzieci jest przeznaczona dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Oznacza to, że z preferencji nie mogą skorzystać ci, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt lub kartę podatkową. Dlatego aby odliczyć ulgę, należy wypełnić druk PIT-36 lub PIT-37. Dodatkowo trzeba do którejś z powyższych deklaracji dołączyć załącznik PIT/O.

Dziecko musi uczyć się lub studiować

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawowym kryterium możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej jest fakt, czy pełnoletnie dziecko w danym roku rozliczeniowym kontynuuje edukację. Także za granicą. Ponadto nie może ono w poszczególnym roku uzyskać dochodów wyższych, niż kwota 3089 zł - opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (stawka 19 proc. – przyp. red.). Także osiągniętych w innym państwie.

d34qt37

Należy pamiętać, że renta przysługująca potomkowi nie jest dochodem branym pod uwagę przy ustalaniu limitu odliczenia.

Z kolei z ulgi nie mogą skorzystać rodzice, których pełnoletnie dzieci:

  • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. stawką podatku liniowego lub ryczałtu,
  • podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym. Z kolei zarobki niepełnoletniego podopiecznego nie są uwzględniane przy ustalaniu limitu odliczenia. Nawet w przypadku uzyskania przez niego w danym roku dochodów wyższych niż tzw. kwota wolna od podatku, czyli wspominane wyżej 3089 zł.

Przykład 1

Pani Joanna wychowuje dwójkę dzieci. Jedno z nich w 2014 r. skończyło 18 lat, a jednocześnie uczy się w liceum, technikum lub szkole zawodowej. W całym ubiegłym roku dorywczo dorabiało do kieszonkowego. Do momentu bycia osobą niepełnoletnią zarobiło 5 tys. zł. Z kolei po uzyskaniu pełnoletności uzyskało 2,5 tys. zł. A więc łącznie w poprzednim roku z pracy osiągnęło dochód w wysokości 7,5 tys. zł.

d34qt37

Ale Pani Joanna może skorzystać z ulgi. Dlatego, że jej dziecko będąc osobą pełnoletnią zarobiło w ubiegłym roku jedynie 2,5 tys. zł. A więc mniej, niż wynosi kwota wolna od podatku w PIT – 3089 zł. Oznacza to, że zarobki niepełnoletnich podopiecznych nie są objęte powyższym limitem.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przykład 2

Pan Józef wychowuje dwójkę pełnoletnich dzieci. Każde z nich w ubiegłym roku zakończyło naukę na wyższej uczelni. Po ukończeniu studiów podjęły pracę. Łącznie w 2014 r. zarobiły 6 tys. zł. A ich ojciec chciałby odliczyć ulgę prorodzinną za miesiące, w których studiowały i nie pracowały.

Niestety nie będzie to możliwe, ponieważ ich roczne zarobki w 2014 r. były wyższe, niż kwota 3089 zł. Nie istotne jest, że dochody zostały uzyskane po ukończeniu nauki.

d34qt37

Źródło: Ministerstwo Finansów

Czy można odliczyć ulgę na dziecko za miesiące wakacyjne?

Wiele osób ma też wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi w przypadku wychowywania dziecka w miesiącach wakacyjnych, jeśli zakończyło ono naukę. Z reguły osoba przestająca się kształcić, traci status ucznia swojej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednak nie dotyczy to tych, którzy kontynuują edukację. Zrozumienie tej kwestii ułatwi zapoznanie się z piecioma poniższymi zasadami. Tak więc w przypadku odliczania ulgi za 2014 rok:

  • ucznia kontynuującego naukę w szkole - ulga należy się za wszystkie miesiące ubiegłego roku,
  • maturzysty przerywającego naukę - ulga należy się łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
  • maturzysty, który podejmuje studia - ulga przysługuje za wszystkie miesiące ubiegłego roku,
  • studenta uczącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) - ulga należy się za wszystkie miesiące ubiegłego roku w sytuacji, gdy student został przyjęty na studia magisterskie,
  • studenta, który został absolwentem studiów licencjackich i nie kontynuuje nauki – ulgę można odliczyć do miesiąca października włącznie.
d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37