Trwa ładowanie...
d2lffdj
espi

UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo ?usługowej w mieście Kobyłka k. W ...

UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo ?usługowej w mieście Kobyłka k. Warszawy. (52/2014)
Share
d2lffdj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo ?usługowej w mieście Kobyłka k. Warszawy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 lipca 2014 należąca do grupy kapitałowej Emitenta Spółka Unidevelopment Spółka Akcyjna (Spółka Unidevelopment) w ramach konsorcjum utworzonego z Multibud W Ciurzyński S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Multibud) podpisała Umowę z Gmina ? Miasto Kobyłka (Miasto Kobyłka), efektem której będzie wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu mieszkaniowo ? usługowego, zlokalizowanego na nieruchomości w miejscowości Kobyłka w rejonie ulic Fałata i Ręczajskiej. W myśl rzeczonej Umowy Miasto Kobyłka utworzy wraz z konsorcjum spółkę celową do której wniesie nieruchomość w postaci działek o łącznej powierzchni około 14 600 mkw. zlokalizowanych w rejonie ulic Fałata i Reczajskiej w Mieście Kobyłka k. Warszawy. Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy Spółki Celowej, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - Konsorcjum sporządzi dokumentację przedsięwzięcia, a Miasto Kobyłka ją zaakceptuje. - Strony dokonają wiążącej wyceny własnych
wkładów niepieniężnych na pokrycie udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym Spółki Celowej; - Rada Miasta Kobyłka wyrazi w formie uchwały zgodę na przystąpienie przez Miasto Kobyłka do utworzonej Spółki Celowej. Konsorcjum spółek Unidevelopment i Multibud odpowiadać będzie za prowadzenie inwestycji, nadzór nad projektem, uruchomienie, obsługę sprzedaży i marketingu, project management, zapewnienie finansowania bankowego oraz gwarancję finansowania do momentu uruchomienia kredytu bankowego dla każdego etapu z osobna. W spółce celowej konsorcjum obejmie 76% udziałów, przy czym podział udziałów w ramach konsorcjum będzie proporcjonalny do wniesionych wkładów, co oznacza, że Spółka Unidevelopment będzie partnerem dominującym. Umowa zakłada powstanie w trzech etapach kompleksu mieszkaniowo ? usługowego liczącego łącznie około 306 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i usług około 17 600 mkw. Planowana jest realizacja budynków pięcio- i sześciokondygnacyjnych z jednym poziomem garaży podziemnych.
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości w zakresie umożliwiającym realizację Przedsięwzięcia, tj. w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)
d2lffdj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2014-07-03 Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu Marcin Piotr Drobek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj