Trwa ładowanie...
drctevh
espi

UNIMA 2000 S.A - Powołanie osób nadzorujących (21/2014)

UNIMA 2000 S.A - Powołanie osób nadzorujących (21/2014)
Share
drctevh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działąjąc zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby: 1. Elżbieta Zalecińska 2. Sławomir Jarosz 3. Sławomir Kamiński 4. Zbigniew Pietroń 5. Adam Bodzoń Życiorysy zawodowe powołanych osób nadzorujących zawierają załączniki do raportu.
Załączniki
Plik Opis
CV - Elżbieta Zalecińska.pdf CV-Elżbieta Zalecińska
CV - Zbigniew Pietroń .pdf CV-Zbigniew Pietroń
CV -Sławomir Kamiński.pdf CV-Sławomir Kamiński
CV- Sławomir Jarosz.pdf CV-Sławomir Jarosz
CV-Adam Bodzoń.pdf CV-Adam Bodzoń

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-866 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Skarżyńskiego 14
(ulica) (numer)
(12) 298 05 11 (12) 298 05 12
(telefon) (fax)
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
(e-mail) (www)
677-20-87-174 351570688
(NIP) (REGON)
drctevh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2014-06-24 Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drctevh

Podziel się opinią

Share
drctevh
drctevh