Trwa ładowanie...
d373txe
d373txe
espi

UNIMOT - Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce Blue Line Engineering S.A. (64/2014) - EBI

UNIMOT - Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce Blue Line Engineering S.A. (64/2014)
Share
d373txe

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 64 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce Blue Line Engineering S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka") otrzymał w dniu dzisiejszym od Blue Line Engineering S.A. z siedzibą: Krzywopłoty 41, 78-230 Krzywopłoty żądanie wykonania praw z wszystkich posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 377 589, jak również oświadczenie o objęciu akcji na okaziciela serii E w liczbie 377.589. W odpowiedzi na otrzymane żądanie, Zarząd Emitenta wydał uprawnionemu dokumenty 377 589 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,31 zł. Akcje serii E zostały pokryte wkładem pieniężnym przed ich wydaniem. Wierzytelność z tytułu ceny emisyjnej akcji serii E w łącznej wysokości 2 004 997,59 zł została potrącona z wierzytelnością Blue Line Engineering S.A. z tytułu nabycia udziałów w spółce BLUE COLD sp. z o.o., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014. Zgodnie z art. 452 § 1 KSH, w wyniku wydania dokumentów akcji na okaziciela serii E w liczbie 377.589 o łącznej wartości nominalnej 377.589,00 zł (trzysta
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z wydaniem Blue Line Engineering S.A. akcji serii E w liczbie 377.589 kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 581 386 zł. Informację o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Blue Line Engineering S.A. była przekazana w raporcie bieżącym nr 39/2014 Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d373txe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d373txe

Podziel się opinią

Share
d373txe
d373txe