Trwa ładowanie...
d788nqb

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (7/2015)

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (7/2015)

Share
d788nqb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNITED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od Delmont Capital, LLC zawiadomienie z dnia 10 kwietnia 2015 r. przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku ze zbyciem w ramach transakcji giełdowych w dniu 2 kwietnia 2015 r. 187.118 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) akcji Spółki. Delmont Capital, LLC informuje, że na dzień 10 kwietnia 2015 r. nie posiada akcji Spółki. Przed zbyciem ww. akcji, Delmont Capital, LLC posiadała 448.667 akcji (słownie:czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych UNITED S.A., które uprawniały do oddania 448.667 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów na WZ UNITED S.A., co stanowiło 7,15% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki i 7,15% kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z nadesłanym zawiadomieniem Delmont
Capital, LLC informuje ponadto, że niewykluczone jest ponowne zaangażowanie i zakup akcji UNITED S.A. przez Delmont Capital, LLC. Delmont Capital, LLC zawiadamia, że brak jest podmiotów zależnych od Delmont Capital, LLC posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) Ustawy o ofercie tj. osób trzecich, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNITED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNITED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 816 55 60 | | +48 22 816 55 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@unitedsa.pl | | www.unitedsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213603831 | | 142943119 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb