Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

UNITED - Sprzedaż udziałów spółki zależnej do podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej UNITED ( ... - EBI

UNITED - Sprzedaż udziałów spółki zależnej do podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej UNITED (13/2015)
Share
d34aew2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów spółki zależnej do podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej UNITED | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie reorganizacji struktury własnościowej spółek w grupie kapitałowej UNITED, polegającej na sprzedaży 100% udziałów NCF S.A. z NCF Group Sp. z o.o. do podmiotu dominującego w grupie - UNITED S.A. o której informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 15 marca 2015 r., że w dniu 26 marca 2015 roku Emitent dokonał zakupu 100% udziałów w spółki NCF Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") w liczbie 100.000 akcji, które stanowiły 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena akcji została ustalona na poziomie wartości nominalnej akcji i wyniosła 100.000 zł. W najbliższym czasie Zarząd podejmie starania dotyczące wprowadzenia agencji reklamowej NCF S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek NewConnect. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2