Trwa ładowanie...
d2esuvy

UOKiK ws. kary dla spółki Vacansoleil (komunikat)

...

Share
d2esuvy

07.02. Warszawa - UOKiK informuje:

Klauzule wyłączające odpowiedzialność za kradzież bagażu czy utratę zdrowia turysty, wprowadzające automatyczne potrącenia określonej części ceny w sytuacji rezygnacji z imprezy - to przykłady postanowień stosowanych przez Vacansoleil. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę została nałożona kara finansowa ponad 11 tys. zł.

Wysokie rabaty, gwarancja niezmienności ceny, największy wybór - tak do zakupu ofert first minute zachęcają biura podróży. Poza sprawdzeniem zdjęć w katalogu, czy internecie warto także przeczytać umowę. Zdarza się bowiem, że kontrakty przewidują pewne odstępstwa od obietnicy stałej ceny, czy w pewnych przypadkach bezprawnie wyłączają odpowiedzialność usługodawcy. O prawach turystów przypomina także najnowsza decyzja prezes UOKiK dotycząca Vacansoleil - przedsiębiorcy, który m.in. wynajmuje domki wakacyjne lub miejsca na kempingach.

d2esuvy

Postępowanie przeciwko Vacansoleil zostało wszczęte w listopadzie 2011 r. po zawiadomieniu konsumenta. Postępowanie wykazało, że niektóre postanowienia znajdujące się w wzorcach umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami były tożsame z wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych.

Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziło zastrzeganie, że w przypadku rezygnacji konsumenta z umowy straci on od 20 proc. do 100 proc. ceny wycieczki. Wielkość kwoty zależała od liczby dni jakie pozostawały do wyjazdu np. 80 proc. przy rezygnacji pomiędzy 28 a 15 dniem do wyjazdu. UOKiK nie kwestionuje prawa przedsiębiorcy do potrącenia kosztów w przypadku rezygnacji konsumenta z umowy, jednak kwota ta powinna uwzględniać rzeczywiste straty poniesione przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z prawem organizator nie może pobierać stałej, z góry określonej opłaty na wypadek rozwiązania umowy przez konsumenta. Przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować wszystkie rzeczywiste koszty związane z organizacją wycieczki.

Zgodnie z innym warunkiem przedsiębiorca zastrzegał, że przeniesienie rezerwacji na inną osobę mogło nastąpić najpóźniej 7 dni przed wyjazdem i wiązało się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 200 zł.

d2esuvy

Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca nie może narzucać konsumentowi zapłacenia stałej z góry określonej kwoty nie uzasadnionej rzeczywiście poniesionymi przez siebie kosztami. Dodatkowo zgodnie z prawem klient biura podróży może bez zgody organizatora przenieść na inną osobę przysługujące mu z tytułu zawarcia umowy prawa i obowiązki zarówno te związane z kosztami, jak i związane z udziałem w wycieczce.

Dodatkowo w wzorcach znalazły się klauzule ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody zarówno materialne, jak i osobiste poniesione podczas organizowanej przez Vacansoleil podróży, np. kradzież, utrata zdrowia, śmierć.

Zdaniem Urzędu, organizator jest odpowiedzialny za szkody materialne i osobiste pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Przedsiębiorca nie może ani wyłączyć, ani ograniczyć swojej odpowiedzialności niezależnie od przyczyn tego zdarzenia.

Zgodnie z prawem, postanowienia uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez prezes UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie jest zabronione i nie wiążą one konsumenta z mocy prawa.

d2esuvy

Prezes UOKiK uznała, że spółka Vacansoleil naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na przedsiębiorcę karę 11 108 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Urząd przypomina, że bezpłatne porady udzielane są przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, a także pod numerem infolinii 0 800 007 707. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można skorzystać także wysyłając pytania na adres: porady@dlakonsumentow.pl, który obsługuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz w oddziałach Federacji Konsumentów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy