Trwa ładowanie...
d4ifmqq

Urlop dla poratowania zdrowia. Kto i na jakich zasadach może z niego korzystać?

Osoby pracujące na co dzień w warunkach szczególnie obciążających dla psychiki mają prawo do specjalnego urlopu dla poratowania swojego zdrowia.
Share
Urlop dla poratowania zdrowia. Kto i na jakich zasadach może z niego korzystać?
Źródło: fotolia.pl
d4ifmqq

Osoby pracujące na co dzień w warunkach szczególnie obciążających dla psychiki mają prawo do specjalnego urlopu dla poratowania swojego zdrowia. Przywilej ten przysługuje m.in. nauczycielom, sędziom czy prokuratorom. Kto jeszcze ma do niego prawo?

Urlop dla poratowania zdrowia (zwany potocznie zdrowotnym) to rodzaj pełnopłatnego urlopu pracowniczego. Korzystają z niego grupy zawodowe, które ze względu na trudne warunki pracy muszą po pewnym czasie poddać się leczeniu.

- Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem. Świadczenie to nie występuje w Kodeksie pracy, lecz w ustawach normujących sytuację prawną określonych grup zawodowych, czyli tzw. pragmatykach służbowych – mówi radca prawny Agnieszka Wierzbicka.

d4ifmqq

Jak wygląda urlop zdrowotny?

Jest on zbliżony w swojej konstrukcji do zwykłego urlopu wypoczynkowego, dlatego ustawodawca zabronił łączenia obu tych urlopów w jednym czasie. Wiele orzeczeń w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy.

- Cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Urlop zdrowotny, o jakim mowa, nie jest równoznaczny ze zwolnieniem lekarskim od wykonywania pracy – podkreśla Agnieszka Wierzbicka. – Pozostaje on urlopem, wprawdzie nie wypoczynkowym, ale urlopem. Dlatego nie można z tych dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie czasu.

Podobnie jak w przypadku innych urlopów, przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia wymaga złożenia wniosku przez zainteresowanego, a udziela go pracodawca lub uprawiony do tego podmiot.

d4ifmqq

Urlop dla poratowania zdrowia jest płatny. Pracownika nie omijają także inne dodatki i pracownicze świadczenia np. za wysługę lat czy również bony świąteczne.

- Wynagrodzenie za czas tego urlopu oblicza się, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – wyjaśnia Agnieszka Wierzbicka i dodaje, że w czasie jego trwania zabronione jest dorabianie w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Komu przysługuje?

Przyznanie danej grupie zawodowej przywileju w postaci urlopu zdrowotnego jest warunkowane różnymi czynnikami.

d4ifmqq

- Według mnie to jest pewna wypadkowa tradycji, przyzwyczajeń i zbiegów okoliczności w momencie, gdy tworzono daną ustawę. Jedno jest pewne. Ten urlop, ze swej natury, może dotyczyć tylko sektora publicznego i tylko „służbowego” stosunku pracy – uważa radca Agnieszka Wierzbicka.

Warunki i wymiar czasu na jaki jest udzielany są zróżnicowane w zależności od poszczególnych zawodów. Przysługuje on m.in.:

- nauczycielom (art. 73 ustawy Karta Nauczyciela) – jednorazowo w wymiarze nie wyższym niż rok dla osób ze stażem pracy powyżej 7 lat. W czasie całej kariery urlop zdrowotny nauczyciela nie może przekroczyć 3 lat. Prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje pedagogom szkoły lub placówki niepublicznej.

- nauczycielom akademickim (art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) – jednorazowo w wymiarze nie większym niż rok dla osób ze stażem pracy co najmniej 5 lat. Łącznie w czasie kariery urlop zdrowotny nauczyciela akademickiego nie mógł przekroczyć 2 lat (do 30.09.2014.) Od 1.10.2014 (nowelizacja ustawy) - po przepracowaniu co najmniej 15 lat w uczelni, nauczyciel akademicki ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar tego urlopu w całym okresie zatrudnienia nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku, gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.

d4ifmqq

- kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli - może być przyznany co najwyżej dwukrotnie w okresie zatrudnienia w NIK, w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 12 miesięcy.

- kuratorom zawodowym (art. 17 ustawy o kuratorach sądowych) - w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. Urlopu dla poratowania zdrowia nie można udzielić, jeżeli kurator zawodowy z powodu choroby nie pracował nieprzerwanie przez rok.

- sędziom i prokuratorom (art. 93 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 62a Ustawy o prokuraturze) – nie może przekraczać 6 miesięcy i nie może być udzielony, jeżeli prokurator czy sędzia nie wykonywał czynności przez okres roku z powodu choroby.

- pracownikom służby leśnej (art. 46 ustawy o lasach) - mają oni prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 6 miesięcy, jeżeli przepracowali w Lasach Państwowych w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 3 lata.

W przepisach służbowych wielu formacji mundurowych np. policjantów, strażaków czy funkcjonariuszy służby celnej przewidziano urlop zdrowotny, pełniący tę samą funkcję co urlop dla poratowania zdrowia.

*Konsultacji prawnej udzieliła radca prawny Agnieszka Wierzbicka prowadząca indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Suwałkach.

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq