Trwa ładowanie...
d2a51p0

URLOPY.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania w Spółkę Urlopy.pl S. A . (3/2013)

URLOPY.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania w Spółkę Urlopy.pl S. A . (3/2013)

Share
d2a51p0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania w Spółkę Urlopy.pl S. A . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Urlopy.pl S.A. zawiadamia, iż w dniu 30-01-2013 roku wpłynęła do Spółki informacja, od Zarządu Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku o zbyciu 145 128 010 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć) akcji spółki publicznej Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 079 480,35 zł, Atlantis S.A poinformował, że wobec wniesienia w dniu 22.01.2013r. wszystkich posiadanych akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku jako wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku Atlantis S.A zbyła 145.128.010 akcji URLOPY.PL S.A., która to ilość stanowi 34,55 % udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 145.128.010 głosów stanowiących 34,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A. Atlantis S.A poinformował, że przed zbyciem akcji z dnia 22.01.2013r. posiadał 145.128.010 akcji URLOPY.PL S.A., która
to ilość stanowiła 34,55 % udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawniała do oddania 145.128.010 głosów stanowiących 34,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A. Wobec powyższego Atlantis S.A poinformował, że aktualnie nie posiada bezpośrednio żadnych akcji URLOPY.PL S.A. Atlantis S.A poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce URLOPY.PL S.A. Ponadto Atlantis S.A poinformował, że żadne podmioty od niej zależne poza DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku, w stosunku do którego stosunek zależności powstanie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału poprzez utworzenie nowych udziałów objętych przez Atlantis S.A nie posiadają akcji URLOPY.PL S.A. oraz, że Atlantis S.A nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w tym podmiocie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0