Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

URSUS S.A. - Informacja na temat przydziału Akcji Serii N (34/2012)

URSUS S.A. - Informacja na temat przydziału Akcji Serii N (34/2012)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja na temat przydziału Akcji Serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z wykonaniem uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ursus S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., emisja akcji serii N doszła do skutku. W subskrypcji dokonano zapisów wraz w wymaganymi wpłatami na 15.045.213 akcji, w związku z tym należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 4.000.000 akcji serii N, których w dniu 7 grudnia 2012r. dokonany został przydział. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 783 zapisów podstawowych na 3.891.985 akcji oraz 165 zapisy dodatkowe na 11.153.228 akcji. Stopień redukcji zapisów dodatkowych wyniósł 99,03%. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(0 89) 615 34 00 (0 89) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@ursus.com.pl www.ursus.com.pl
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2012-12-07 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2012-12-07 Jan Wielgus Członek Zarządu
2012-12-07 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2012-12-07 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2012-12-07 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh