Trwa ładowanie...
d3yrb65

URSUS S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 2/2015 (2/2015)

URSUS S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 2/2015 (2/2015)

Share
d3yrb65

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu bieżącego nr 2/2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 2/2015, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podana została data powołania nowego Członka Zarządu URSUS S.A. Pana Marka Włodarczyka. Treść Raportu po korekcie: Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Tadeusza Ustyniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza uchwałą nr 121/2015 postanawia przyjąć ww. rezygnację i odwołać Pana Tadeusza Ustyniuka z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A. Na podstawie uchwały nr 122/2015 Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 15 stycznia 2015r. Pana Marka Włodarczyka na funkcję Członka Zarządu URSUS S.A. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 15 stycznia 2015r. przedstawia się w następujący sposób: Prezes Zarządu ? Pan Karol Zarajczyk, Członek Zarządu ? Pan Abdullah Akkus, Członek Zarządu ? Pan Jan Wielgus, Członek Zarządu ? Pan Wojciech Zachorowski, Członek Zarządu ? Pan Marek Włodarczyk.
Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu ? Pana Marka Włodarczyka. Pan Marek Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, w 1985r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej pana Marka Włodarczyka: 2013 ? obecnie Z-ca Dyrektora Handlu Krajowego URSUS S.A. 2010 ? 2013 ? Szef Działu Sprzedaży URSUS S.A. 2008 ? 2010 ? Regionalny Kierownik Sprzedaży POLMOT WARFAMA S.A. 2002 ? 2008 ? Szef Marketingu Grupa SIPMA S.A. 2000 ? 2002 ? Szef Biura Handlu SIPMA S.A. 1999 ? 2000 ? Handlowiec Wiodący SIPMA S.A. 1990 ? 1999 ? Kierownik Pracowni Prób i Badań SIPMA S.A. Pan Marek Włodarczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.) Treść Raportu przed korektą: Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Tadeusza Ustyniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza uchwałą nr 121/2015 postanawia przyjąć ww. rezygnację i odwołać Pana Tadeusza Ustyniuka z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A. Na podstawie uchwały nr 122/2015 Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 15 stycznia 2014r. Pana Marka Włodarczyka na funkcję Członka Zarządu URSUS S.A. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 15 stycznia 2015r.
przedstawia się w następujący sposób: Prezes Zarządu ? Pan Karol Zarajczyk, Członek Zarządu ? Pan Abdullah Akkus, Członek Zarządu ? Pan Jan Wielgus, Członek Zarządu ? Pan Wojciech Zachorowski, Członek Zarządu ? Pan Marek Włodarczyk. Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu ? Pana Marka Włodarczyka. Pan Marek Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, w 1985r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej pana Marka Włodarczyka: 2013 ? obecnie Z-ca Dyrektora Handlu Krajowego URSUS S.A. 2010 ? 2013 ? Szef Działu Sprzedaży URSUS S.A. 2008 ? 2010 ? Regionalny Kierownik Sprzedaży POLMOT WARFAMA S.A. 2002 ? 2008 ? Szef Marketingu Grupa SIPMA S.A. 2000 ? 2002 ? Szef Biura Handlu SIPMA S.A. 1999 ? 2000 ? Handlowiec Wiodący SIPMA S.A. 1990 ? 1999 ? Kierownik Pracowni Prób i Badań SIPMA S.A. Pan Marek Włodarczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yrb65

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Frezerów | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 266 0 266 | | +48 22 266 0 266 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lublin@ursus.com | | www.ursus.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-01-14 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2015-01-14 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2015-01-14 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2015-01-14 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2015-01-14 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yrb65

Podziel się opinią

Share
d3yrb65
d3yrb65