Trwa ładowanie...
d3pkx27

URSUS S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (2/2015)

URSUS S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (2/2015)

Share
d3pkx27

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Tadeusza Ustyniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza uchwałą nr 121/2015 postanawia przyjąć ww. rezygnację i odwołać Pana Tadeusza Ustyniuka z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A. Na podstawie uchwały nr 122/2015 Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 15 stycznia 2014r. Pana Marka Włodarczyka na funkcję Członka Zarządu URSUS S.A. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 15 stycznia 2015r. przedstawia się w następujący sposób: Prezes Zarządu ? Pan Karol Zarajczyk, Członek Zarządu ? Pan Abdullah Akkus, Członek Zarządu ? Pan Jan Wielgus, Członek Zarządu ? Pan Wojciech Zachorowski, Członek Zarządu ? Pan Marek Włodarczyk. Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu ? Pana Marka Włodarczyka. Pan Marek Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, w 1985r. ukończył studia magisterskie na Wydziale
Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej pana Marka Włodarczyka: 2013 ? obecnie Z-ca Dyrektora Handlu Krajowego URSUS S.A. 2010 ? 2013 ? Szef Działu Sprzedaży URSUS S.A. 2008 ? 2010 ? Regionalny Kierownik Sprzedaży POLMOT WARFAMA S.A. 2002 ? 2008 ? Szef Marketingu Grupa SIPMA S.A. 2000 ? 2002 ? Szef Biura Handlu SIPMA S.A. 1999 ? 2000 ? Handlowiec Wiodący SIPMA S.A. 1990 ? 1999 ? Kierownik Pracowni Prób i Badań SIPMA S.A. Pan Marek Włodarczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Frezerów | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 266 0 266 | | +48 22 266 0 266 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lublin@ursus.com | | www.ursus.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-01-14 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2015-01-14 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2015-01-14 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2015-01-14 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2015-01-14 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27