Trwa ładowanie...
d1x8vce

UZP: naruszenia przy przetargu ZUS; Zakład wnosi zastrzeżenia

Podczas kontroli prezes Urzędu Zamówień Publicznych dopatrzył się naruszeń przepisów dot. zamówień publicznych przy przetargu na utrzymanie systemu informatycznego w ZUS - wynika z informacji przesłanej PAP przez UZP. ZUS wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli.

Share
d1x8vce

"W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej przetargu na utrzymanie systemu KSI w ZUS, stwierdzono naruszenia przepisów Prawo zamówień publicznych" - napisał w środę w informacji dla PAP UZP. Chodzi o przetarg z 2013 r., który zakończył się podpisaniem umowy z Asseco.

Wśród artykułów Prawa zamówień publicznych, których naruszenie stwierdził UZP, znajdują się m.in. przepis dot. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZUS złożył zastrzeżenia do wyniku kontroli. W przekazanym PAP oświadczeniu ZUS napisał, że "każdy przetarg w Zakładzie jest przetargiem w pełni transparentnym i szczegółowo ocenianym przez rynek". "W przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w 2013 r. żadna firma nie złożyła odwołania od stawianych przez Zakład warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesłał już zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego do Urzędu Zamówień Publicznych. Ze spokojem oczekujemy na finał sprawy" - czytamy.

ZUS zaznaczył, że KSI to "strategiczny system informatyczny państwa polskiego", a zadaniem ZUS-u jest zabezpieczenie ciągłości jego działania, gdyż od tego zależy księgowanie 140 mld zł składek za ponad 14 mln osób ubezpieczonych i wypłata świadczeń w wysokości 200 mld zł dla ponad 7 mln emerytów i rencistów oraz innych świadczeniobiorców.

d1x8vce

"System ten nigdy nie zawiódł i przez ten pryzmat należy oceniać działania Zakładu. Stawiane przez ZUS w przetargach wymogi względem potencjalnych wykonawców służą wybraniu firmy, która będzie w stanie sprostać utrzymaniu tego kluczowego dla państwa systemu informatycznego" - zaznacza ZUS.

UZP poinformował PAP, że zastrzeżenia ZUS do wyników kontroli wpłynęły 8 października i są teraz rozpatrywane przez prezesa Urzędu, a do części z nich ustosunkuje się również biegły. "Zgodnie z obowiązującą procedurą w przypadku wniesienia zastrzeżeń, prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 15 dni od ich wniesienia. "W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. KIO w terminie 15 dni wyraża opinię" - poinformował UZP.

W środę Gazeta Wyborcza podała, że Urząd Zamówień Publicznych w swoich uwagach po kontroli wskazał m.in., że spełnienie łącznie wszystkich warunków przetargu powoduje ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland S.A. Jednym z warunków przetargu przytoczonych przez GW było wymaganie wskazania przez potencjalnych wykonawców 87 pracowników delegowanych tylko do obsługi tego kontraktu. Ponadto GW wskazuje, że dwoje członków komisji przetargowej, pracowników ZUS, zasiadało w czasie decydowania o wynikach przetargu w radzie nadzorczej fundacji pomagającej dzieciom, w której działał m.in pracownik Asseco.

Tymczasem ZUS ogłosił już nowy przetarg na utrzymanie KSI od 2017 r.

d1x8vce

"Nowy przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został ogłoszony 25 września tj. na dwa lata przed wygaśnięciem obecnej umowy. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić na jesieni przyszłego roku, po czym wyłoniony wykonawca będzie miał rok na przejęcie tego systemu od dotychczasowego wykonawcy. Dzięki dwuletniemu wyprzedzeniu ZUS ma pewność, że potencjalny nowy wykonawca będzie mógł od października 2017 r. profesjonalnie zadbać o utrzymanie KSI ZUS" - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Pytany o warunki nowego przetargu, zaznaczył że Zakład "ponownie stawia warunek posiadania przez potencjalnego wykonawcę grupy specjalistów do zapewnienia ciągłości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego". "Potencjalni wykonawcy muszą też wykazać się doświadczeniem, m.in. zrealizowaną umową na utrzymanie systemu informatycznego przez okres min. 12 miesięcy na kwotę co najmniej 30 mln zł i jedną usługą organizowania procesów przetwarzania danych, świadczoną nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 2 mln zł brutto" - wymienił.

W kryteriach oceny cena ma stanowić 60 proc., 30 proc. jakość, a 10 proc. koncepcja przejęcia zadań.

"Warunki udziału w przetargu zostały tak skonstruowane, by ZUS miał pewność, że wyłoniony wykonawca podoła utrzymaniu strategicznego systemu informatycznego państwa przez kolejne 4 lata" - zaznaczył rzecznik ZUS.

d1x8vce

Podziel się opinią

Share
d1x8vce
d1x8vce