Trwa ładowanie...
d292w8a

VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A. (3...

VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A. (3/2011)

Share
d292w8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
VARIANT S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Variant S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 roku został zawarty Aneks nr 13 do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 pomiędzy Spółką a Kredyt Bank S.A.Zawarty aneks przesuwa termin spłaty wymienionego kredytu na dzień 30-12-2011 i zwiększa dostępny limit środków z 7.125.000 zł. do 8.000.000 zł.Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.Pozostałe zapisy aneksu nie wprowadzają innych istotnych zmian w umowie.Zarząd uznał wspomniany aneks do umowy za istotny ze względu na wartość umowy kredytowej, która przekracza10 procent kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a