Trwa ładowanie...
d4izocc
d4izocc
espi

VELTO CARS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Velto Ca ...

VELTO CARS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Velto Cars S.A. (17/2014)
Share
d4izocc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VELTO CARS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu Velto Cars S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Velto Cars S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 października 2014 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Pana Cezarego Nowosada zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie art.69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539), informuję, że w dniu 22.10.2014 r. w ramach transakcji pakietowej dokonałem sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, obniżając udział w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji posiadałem 2.236.261 akcji Velto Cars S.A., co stanowiło 26,62% kapitału zakładowego tej Spółki oraz upoważniało do wykonania 2.236.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 26,62% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po sprzedaży w dniu 22.10.2014 r. akcji Velto Cars S.A. w ilości 1.000.000 sztuk posiadam 1.236.261 akcji Velto Cars S.A., co stanowi 14,72% kapitału zakładowego i upoważnia do
wykonania 1.236.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 14,72% udziału w ogólnej liczbie głosów." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 195
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izocc

Podziel się opinią

Share
d4izocc
d4izocc