Trwa ładowanie...
d24ufsu

VENITI - Zbycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta (26/2015) - EBI

VENITI - Zbycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta (26/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Veniti S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 01 września 2015 roku otrzymał podpisane umowy z dniem 31 sierpnia 2015 roku dotyczące sprzedaży wszystkich posiadanych przez Veniti S.A. akcji Boomerang S.A. W dniu 31 sierpnia 2015 roku Emitent zawarł umowę z Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, na sprzedaż 19.614.384 szt. akcji Boomerang S.A. serii B. W dniu 31 sierpnia 2015 roku Emitent zawarł umowę z Parcel Terminals OS Limited z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, na sprzedaż 35.400.556 szt. akcji Boomerang S.A. serii B. Wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie z umowami w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zawarcia niniejszych umów planowane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boomerang S.A., na którym będą podejmowane uchwały dotyczące zmiany firmy Boomerang S.A. oraz zmiany jego przedmiotu działalności. Kupujący (Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, oraz Parcel Terminals OS Limited z siedzibą w Dubaju,
Zjednoczone Emiraty Arabskie) zobowiązują się wziąć udział w przedmiotowym WZA oraz głosować za zmianą firmy Boomerang S.A. na nową, nie zawierająca określenia "Boomerang". Kupujący zobowiązują się, iż nie będą głosować na WZA przeciw zmianie firmy Boomerang S.A. W związku z nabyciem przez kupujących akcji, kupujący nie roszczą sobie jakichkolwiek praw do marki, znaków towarowych, logo, firmy lub innych oznaczeń identyfikujących Boomerang S.A. pod firmą ?Boomerang? oraz zrzekają się wszelkich ewentualnych praw z tym związanych. W szczególności, kupujący nie będą podejmowali jakichkolwiek środków organizacyjnych i prawnych, które mogłyby doprowadzić do przejęcia praw, o których mowa w zdaniu poprzednim. ? Podstawa prawna:?§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu