Trwa ładowanie...
d4fvbfp

VENO S.A. - Rozszerzenie Porozumienia Akcjonariuszy (5/2013)

VENO S.A. - Rozszerzenie Porozumienia Akcjonariuszy (5/2013)

Share
d4fvbfp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
VENO S.A.
Temat
Rozszerzenie Porozumienia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu 31/01/2013 r. otrzymał od dwóch akcjonariuszy Spółki zawiadomienie dotyczące rozszerzenia zawartego wcześniej porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Treść porozumienia znajduje się w załączniku. Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę na błędnie wyliczone udziały procentowe podane w zawiadomieniu. Ze względu na fakt, iż ilość akcji Emitenta wynosi obecnie 8.140.706 (osiem milionów sto czterdzieści tysięcy siedemset sześć) akcjonariusze występujący w porozumieniu posiadają odpowiednio: Przed rozszerzeniem porozumienia jego uczestnicy posiadali 578 350 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 7,10% w kapitale zakładowym oraz głosach. Po rozszerzeniu porozumienia podmioty wchodzące w jego skład posiadają łącznie 707 540 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 8,69% w kapitale zakładowym oraz głosach.
Załączniki
Plik Opis
2013-01-31RozszerzeniePorozumienia.pdf 2013-01-31RozszerzeniePorozumienia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp