Trwa ładowanie...
d2d2lyd
espi

VENO S.A. - Rozwiązanie porozumienie akcjonariuszy (9/2013)

VENO S.A. - Rozwiązanie porozumienie akcjonariuszy (9/2013)
Share
d2d2lyd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
VENO S.A.
Temat
Rozwiązanie porozumienie akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu 11/03/2013 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące rozwiązania porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach o następującej treści: === Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy Veno SA Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiam że w dniu 11 marca 2013 roku nastąpiło rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy Veno S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartego przez Panów Waldemara Sobańskiego i Roberta Potoczaka w dniu 28 stycznia 2013 roku. Porozumienie dotyczyło zgodnego głosowania na WZA Veno S.A. Waldemar Sobański ===
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bonifraterska 17
(ulica) (numer)
22 332 59 29 22 203 53 93
(telefon) (fax)
www.veno-sa.pl
(e-mail) (www)
1132693199 141107326
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d2lyd

Podziel się opinią

Share
d2d2lyd
d2d2lyd