Trwa ładowanie...
d20vhlc
espi

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania FIN GERO (3/2015)

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania FIN GERO (3/2015)

Share
d20vhlc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VENO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania FIN GERO | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od akcjonariusza FIN GERO S.A. SKA: === W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w związku z komunikatem (raport EBI nr 38/2014) spółki VENO z dnia 30 grudnia 2014 roku dotyczącym rejestracji akcji serii L w Krajowym Rejestrze Sądowym informuję, iż spółka FIN GERO S.A. SKA, w której komplementariuszem jest spółka GERO S.A. gdzie Prezesem Zarządu jest Piotr Gniadek objęła i opłaciła 344.490 akcji serii L spółki VENO S.A (notowanych na rynku NewConnect) z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty
pięćdziesiąt pięć groszy) każda. Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA posiadała 1.142.008 akcji Spółki, reprezentujących 11,54 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,54 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (ilość wyliczona przy ilości akcji 9.893.947) Po dokonaniu powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA posiada 1.486.498 akcji Spółki, reprezentujących 13,40 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 13,40 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (ilość wyliczona przy ilości akcji 11.095.150) Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z podmiotami powiązanymi posiadała 1.559.272 akcji Spółki, reprezentujących 15,76 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 15,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (ilość wyliczona przy ilości akcji 9.893.947) Po dokonaniu powyższej transakcji spółka FIN GERO S.A. SKA wraz z podmiotami powiązanymi posiada 2.367.954 akcji Spółki,
reprezentujących 23,93 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 23,93 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (ilość wyliczona przy ilości akcji 11.095.150) Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce VENO S.A. w Warszawie. === | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 332 59 29 | | 22 203 53 93 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@veno-sa.pl | | www.veno-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1132693199 | | 141107326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

Podziel się opinią

Share
d20vhlc
d20vhlc