Trwa ładowanie...
d2ak3yq
espi

VERBICOM S.A. - Informacja o przekroczeniu progu głosów na WZA VERBICOM S.A. (3/2011)

VERBICOM S.A. - Informacja o przekroczeniu progu głosów na WZA VERBICOM S.A. (3/2011)
Share
d2ak3yq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011 KNF
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Informacja o przekroczeniu progu głosów na WZA VERBICOM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie Akcjonariusza Spółki Hanny Aksamit-Primke o zmianie posiadanej ilości akcji Emitenta.Hanna Aksamit - Primke poinformowała, iż w dniu 09.02.2011r. w wyniku rejestracji przez KDPW akcji serii E, nastąpiło zwiększenie ilości posiadanych przez nią akcji VERBICOM S.A.Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem Zawiadamiająca posiadała 883.000 akcji Spółki stanowiące 13,61% kapitału zakładowego i dające 14,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Aktualnie Zawiadamiająca posiada 1.249.666 akcji Spółki, która to ilość stanowi 14,38% akcji Spółki i daje 15,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Zawiadamiająca nie wyklucza, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększy swój udział w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VERBICOM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-348 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skarbka 36
(ulica) (numer)
(61) 864 82 40 (61) 864 82 48
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ak3yq

Podziel się opinią

Share
d2ak3yq
d2ak3yq