Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

VERBICOM S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Verbicom S.A. poniżej progu 5%...

VERBICOM S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Verbicom S.A. poniżej progu 5% (1/2013)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VERBICOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Verbicom S.A. poniżej progu 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od Panów Adama Piekarskiego oraz Pawła Jaworskiego(Zawiadamiający) o zmniejszeniu przez każdego z wymienionych Panów udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce Verbicom S.A. poniżej progu 5%. Według informacji zawartych w przedmiotowych zawiadomieniach: Pan Adam Piekarski w związku ze sprzedażą w dniu 11.01.2013r. 1.201.666 akcji Verbicom S.A. ( w tym: 366.000 akcji zwykłych oraz 835.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1) zmniejszył posiadane udziały w Spółce Verbicom S.A. poniżej ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. Przed dokonaniem transakcji Pan Adam Piekarski posiadał 1.201.666 sztuk akcji Spółki Verbicom S.A.
dających 2.036.666 głosów, co stanowiło 13,83% udziału w kapitale oraz 14,87% udziału w głosach na WZA w Spółce Verbicom S.A. Po dokonaniu transakcji Pan Adam Piekarski nie posiada akcji Spółki Verbicom S.A.. Ponadto nie wystepuja podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.C ustawy o ofercie. Pan Paweł Jaworski w związku ze sprzedażą w dniu 11.01.2013r. 1.201.666 akcji Verbicom S.A. ( w tym: 366.000 akcji zwykłych oraz 835.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1) zmniejszył posiadane udziały w Spółce Verbicom S.A. poniżej ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. Przed dokonaniem transakcji Pan Paweł Jaworski posiadał 1.201.666 sztuk akcji Spółki Verbicom S.A. dających 2.036.666 głosów, co stanowiło 13,83% udziału w kapitale oraz 14,87% udziału w głosach na WZA w Spółce Verbicom S.A. Po dokonaniu transakcji Pan Paweł Jaworski nie posiada akcji
Spółki Verbicom S.A. Ponadto nie wystepują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VERBICOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-348 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skarbka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 864 82 40 | | (61) 864 82 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi