Trwa ładowanie...
dm4u590

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

Share
dm4u590
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: - raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 15 maja 2015r. - raport półroczny jednostkowy za pierwszą połowę 2015 roku: 30 września 2015r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sebastian Jasiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dm4u590

Podziel się opinią

Share
dm4u590
dm4u590