Trwa ładowanie...
d45m2i3

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (13/2014)

Share
d45m2i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIDIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 roku Emitent otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego: - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,54 zł za każdą akcję w dn. 11.06.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,54 zł za każdą akcję w dn. 13.06.2014 r. - 974 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,54 zł za każdą akcję w dn. 16.06.2014 r. - 1.026 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,48 zł za każdą akcję w dn. 03.07.2014 r. - 788 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,65 zł za każdą akcję w dn. 16.07.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,70 zł za każdą akcję w dn. 16.07.2014 r. - 207 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,70 zł za każdą akcję w dn. 18.07.2014 r. - 1 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,70 zł za każdą akcję w dn. 11.09.2014 r. - 1.883 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,81 zł za każdą akcję w dn.
18.09.2014 r. - 1.621 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,08 zł za każdą akcję w dn. 04.12.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,09 zł za każdą akcję w dn. 04.12.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,08 zł za każdą akcję w dn. 05.12.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,08 zł za każdą akcję w dn. 08.12.2014 r. - 1.000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,09 zł za każdą akcję w dn. 09.12.2014 r. Zawiadomienie zostało przesłane w związku z przekroczeniem równowartości w złotych polskich progu 5.000 EUR. Wyżej wymienionych transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIDIS S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ojca Beyzyma | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 880 00 | | (71) 33 880 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2014-12-11 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3