Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

VINDEXUS S.A. - Rejestracja zamian statutu Spółki. (74/2010)

VINDEXUS S.A. - Rejestracja zamian statutu Spółki. (74/2010)
Share
d1hor3a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Rejestracja zamian statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 grudnia 2010 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gopodarczy KRS, zmian w Statucie Spółki uchwalonych na podstawie uchwały Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2010 roku, przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 70/2010.Tekst jednolity Statutu w załączniku.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
statut GPMV 23.12.2010.pdf Tekst jednolity Statutu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a