Trwa ładowanie...
dn4so4w

VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych. (11/ ...

VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych. (11/2015)

Share
dn4so4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 podpisana została umowa pomiędzy Spółką a zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej (?Kontrahent?) na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych dla obiektów w Nowym Jorku (USA). Tym samym łączna wartość umów podpisanych między Kontrahentem, a Spółką wyniosła łącznie 16,2 mln PLN brutto i przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości jest umowa zawarta 12.03.2015 której wartość wynosi 10 mln PLN brutto. Przedmiot umowy stanowi wykonanie kontenerowych modułów hotelowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości maksymalnej równej 10 % wartości umowy (naliczanych w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego po upływie tygodnia od daty wynikającej z Harmonogramu). Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w