Trwa ładowanie...
d1ij1ep

VOTUM S.A. - Utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. ...

VOTUM S.A. - Utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. (11/2015)

Share
d1ij1ep

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do wcześniejszych raportów, w których VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ?VOTUM?) informowała o planowanej ekspansji na rynki południowej Europy, Zarząd VOTUM informuje, że w dniu 6 maja 2015 roku powziął informację o podjęciu przez zarząd spółki zależnej ? VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. z siedzibą w Brnie, Czechy (dalej: ?VOTUM CZ?, ?Spółka?) uchwały o utworzeniu oddziału Spółki na Węgrzech. Oddział po zarejestrowaniu we właściwym sądzie rejestrowym i mający swoją siedzibę Munkácsy Mihály utca 8. fszt. 1, 9021 Györ będzie prowadzić działalność analogiczną do działalności VOTUM tj. związaną z oceną szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, na terenie Węgier. Rozszerzenie obszaru działalności VOTUM CZ na rynek węgierski jest elementem realizacji planu ekspansji Grupy kapitałowej VOTUM na rynki południowe, który był jednym z celów transgranicznego połączenia spółek działających na terenie Czech i Słowacji, a tym samym utworzenia silnego gospodarczo podmiotu, który stałby
się podstawą rozwoju terytorialnego Grupy. To również element rozwoju organicznego podmiotu, który po ustabilizowaniu po naturalnych zmianach organizacyjnych wynikających z transgranicznego połączenia spółek, od początku roku prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży oraz rozszerzenie obszaru działalności. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ij1ep

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyścigowa 56i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2015-05-06 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ij1ep

Podziel się opinią

Share
d1ij1ep
d1ij1ep