Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

VOXEL S.A. - Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej (19/2012)

VOXEL S.A. - Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej (19/2012)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 5 listopada 2012 roku otrzymał decyzję z dnia 31 października 2012 roku wydaną przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie (decyzja nr OBI-124/I/446-3947/12/93491). Na mocy ww. decyzji Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie dokonał rejestracji umowy z dnia 13 września 2012 roku o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zawartej pomiędzy Emitentem i spółkami od niego zależnymi tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach oraz "Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. W umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej Emitent został wskazany jako spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego na okres 3 lat podatkowych. Pierwszy rok podatkowy zgodnie z zapisami umowy obejmuje okres od 1
stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., a każdy następny będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j