Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

VOXEL S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K (17/2013)

VOXEL S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K (17/2013)
Share
d2xb4xx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. informuje iż w dniu wczorajszym, tj. 13 marca 2013 roku, działając na podstawie § 4 pkt 1) uchwały nr 5 z dnia 27 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu, podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji serii K w wysokości 19,40 zł (słownie: dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wielicka 265
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792854642 120067787
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Jacek Liszka Prezes Zarządu
2013-03-14 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx