Trwa ładowanie...
d3keb4e

W budżecie obywatelskim Płocka m.in. sporty ekstremalne i Muzeum Płyty Winylowej

Z 54 projektów zgłoszonych do czwartej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2016 r. zakwalifikowano 9 ogólnomiejskich i 22 osiedlowych. Wśród nich znalazły się m.in. Muzeum Płyty Winylowej, Centrum Sportów Ekstremalnych i asfaltowy tor do driftingu.

Share
d3keb4e

Ze względów formalnych lub prawnych odrzucono 11 projektów o charakterze ogólnomiejskim, jak np. pomysł na antydepresyjną fontannę tryskającą alkoholem oraz 10 projektów o charakterze osiedlowym. Dwa projekty nie były w ogóle oceniane: jeden ogólnomiejski wpłynął po terminie, a jeden osiedlowy nie miał wymaganej liczby podpisów poparcia.

Głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami budżetu obywatelskiego Płocka rozpocznie się 12 września i potrwa do 2 października. Odbywać się będzie w sumie w 22 punktach, w tym w płockim Ratuszu oraz na 21 osiedlach mieszkaniowych - poinformowała we wtorek PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, który tego dnia ukończył 16 rok życia. Głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, po jednym na wybrane projekty z kategorii ogólnomiejskiej i osiedlowej.

Kwota czwartej edycji budżetu obywatelskiego Płocka to 5 mln zł, podobnie jak rok wcześniej. Nie zmieniły się też wartości projektów - koszt zgłaszanej inwestycji ogólnomiejskiej nie mógł przekroczyć 800 tys. zł, a osiedlowej, dla każdego spośród 21 osiedli mieszkaniowych, nie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

d3keb4e

Nowością obecnej edycji budżetu obywatelskiego Płocka był natomiast próg poparcia dla zgłaszanych inwestycji w obu kategoriach: dla projektów o charakterze ogólnomiejskim było to 50 podpisów mieszkańców, a dla osiedlowych 25 podpisów popierających pomysł. Nowym rozwiązaniem jest również wymagany próg poparcia w głosowaniu: za wybrane do zrealizowania uznane zostaną te inwestycje, które otrzymają co najmniej 100 głosów w przypadku zadań ogólnomiejskich i 50 głosów w kategorii projektów osiedlowych.

Wśród 9 projektów ogólnomiejskich, które mają szanse na realizację w 2016 r. znalazły się m.in.: budowa Centrum Sportów Ekstremalnych, toru asfaltowego na stadionie Wisły Płock do driftingu samochodowego oraz utworzenie Muzeum Płyty Winylowej, a także budowa wieży lęgowej dla jerzyków i instalacja tablicy z wynikami składu powietrza na terenie miasta.

W każdym przypadku odrzucenia zgłoszonego projektu ze względu na negatywną weryfikację formalno-prawną, decyzja taka została szczegółowo uzasadniona. Jak podał płocki Urząd Miasta, w przypadku projektu "Stop zadłużaniu Płocka" jego odrzucenie argumentowano m.in. tym, iż "projekt nie zawiera listy konkretnych działań, jakie są oczekiwane do podjęcia w ramach zgłoszonego hasła". Podkreślono przy tym, że "dążenie do obniżania poziomu zadłużenia miasta nie jest przedsięwzięciem, które można zrealizować w ramach budżetu jednego roku, poprzez wpisanie zadania budżetowego".

Z kolei w przypadku antydepresyjnej fontanny, która - jak opisano to w projekcie - miałaby od czerwca do sierpnia każdego roku w wybrany dzień tygodnia przez 10 minut tryskać alkoholem, odrzucając pomysł płocki Urząd Miasta zwrócił uwagę na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zabraniają reklamy i promocji napojów alkoholowych. Podkreślono także, że realizacja projektu stwarzałby "możliwość zgorszenia publicznego", gdyż "świadkami dystrybucji w podanej formie i spożywania alkoholu mogłyby być dzieci i młodzież".

d3keb4e

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2015 r. zgłoszono w sumie 74 projekty. Po weryfikacji pod względem formalno-prawnym pod głosowanie poddano 58. W głosowaniu udział wzięło niewiele ponad 2 tys. osób. Ostatecznie wybrano 2 przedsięwzięcia ogólnomiejskie i 17 inwestycji osiedlowych.

W kategorii ogólnomiejskiej zdecydowano wówczas o utworzeniu za 800 tys. zł młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji oraz o stworzeniu murali o tematyce historycznej "Płock - miasto bohater" za 70 tys. zł, nawiązujących do ważnych wydarzeń z dziejów miasta. Przeznaczono na to część niewykorzystanej kwoty z puli projektów osiedlowych.

Z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego Płocka zrealizowano dotychczas m.in.: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci, plac edukacyjny wyposażony w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne, kryte boisko dla dzieci. Z kolei projekt ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w mieście ma ruszyć na przełomie lipca i sierpnia. Do jesieni gotowych ma być jeszcze kilkanaście inwestycji osiedlowych, a do etapu projektowego przejdzie inicjatywa utworzenia młodzieżowego domu kultury wraz z domem seniora. W tym czasie planowana jest również realizacja projektu murali historycznych.

d3keb4e

Podziel się opinią

Share
d3keb4e
d3keb4e