Trwa ładowanie...
dyvpkm8

W INVESTMENTS - Rekomendacja Zarządu W Investments S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zy ...

W INVESTMENTS - Rekomendacja Zarządu W Investments S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki za 2014 rok (11/2015)

Share
dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu W Investments S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki za 2014 rok | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, realizując przyjętą przez Spółkę politykę dywidendy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2015 z dnia 18 marca 2015 roku, podjął uchwałę w przedmiocie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 8.326.850,32 zł (tj. 0,38 gr na akcję) z zysku netto za rok obrotowy 2014 wynoszącego 27.910.942,66 zł. W pozostałej części Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie kwoty 7.488.956,93 zł z zysku netto Spółki z roku obrotowego 2014 na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej 7.488.956,93 zł, kwoty 2.232.875,41 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz kwoty 9.862.260,00 zł na kapitał rezerwowy, o którego przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie. Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2014 roku kończy proces porządkowania aktywów
Grupy Kapitałowej Spółki oraz zamyka działania restrukturyzacyjne związane z działalnością Spółki pod dawną firmą ?Internet Group S.A.?. Powyższa uchwała zostanie skierowana przez Zarząd do Rady Nadzorczej Spółki wraz z wnioskiem w przedmiocie podziału zysku. Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8