Trwa ładowanie...
d3crzy9

W lutym lub w marcu 2012 roku dojdzie do podwyżki stóp proc. NBP o 25 pb - Invest Bank (opinia)

13.12. Warszawa (PAP) - Invest Bank przewiduje wzrost podstawowej stopy procentowej NBP o 25 pb do 4,75 proc. w lutym lub w marcu 2012 roku, kiedy kolejne dane statystyczne pozwolą...

Share
d3crzy9

13.12. Warszawa (PAP) - Invest Bank przewiduje wzrost podstawowej stopy procentowej NBP o 25 pb do 4,75 proc. w lutym lub w marcu 2012 roku, kiedy kolejne dane statystyczne pozwolą zweryfikować trwałość obserwowanego obecnie wzrostu inflacji. Bank zastrzega jednak, że do podwyżki tej może nie dojść, jeśli kolejne dane pokażą, że wzrost inflacji do tak wysokiego poziomu był jedynie przejściowy.

"Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS ceny dóbr konsumpcyjnych (inflacja CPI) wzrosły w listopadzie br. o 4,8 proc. r/r, wobec 4,3 proc. w październiku, a zatem znacząco powyżej oczekiwań analityków rynkowych (4,4 proc.) i naszej (zrewidowanej w górę) prognozy (4,5 proc.). W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc., czyli identycznie jak przed miesiącem" - napisał w komentarzu główny ekonomista banku Wiktor Wojciechowski.

"Istotną przyczyną ponownego przyspieszenia inflacji są wysokie ceny paliw, które w listopadzie br. wzrosły o 19,4 proc. r/r, wobec 16,1 proc. r/r przed miesiącem. W skali miesięcznej ceny paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 3,2 proc., wobec wzrostu o 3,4 proc. m/m w październiku. Wysokie ceny paliw będą przyczyniać się do wzrostu cen pozostałych dóbr konsumpcyjnych także w najbliższych miesiącach. Dodatkowo, w 2012 r. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływał wzrost cen oleju napędowego, wynikający z podwyżki podatku akcyzowego" - dodał.

d3crzy9

"Publikowane przez NBP oczekiwania inflacyjne osób prywatnych wciąż pozostają wysokie. W listopadzie 2011 r. średnia oczekiwana stopa inflacji przez osoby prywatne w okresie najbliższych 12 miesięcy wynosiła 4,2 proc. r/r, a zatem identycznie jak miesiąc wcześniej. W listopadzie br. odnotowano wzrost inflacji bazowej do 2,8 proc. r/r wobec 2,6 proc. r/r w październiku" - ocenia Wojciechowski.

Jego zdaniem są to czynniki, dla których RPP najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe o 25 pb. w I kw. 2012 r.

"Głównym czynnikiem ryzyka dla wysokości inflacji w przyszłości pozostaje wpływ kryzysu zadłużeniowego i perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro na kształtowanie się kursu złotego oraz stopień w jakim wysokie ceny paliw przyczynią się do podwyższenia żądań płacowych pracowników. Od lipca br. złoty osłabił się względem euro o 15 proc. Gdyby z powodu wysokiej niepewności na rynku finansowym, kurs złotego utrzymał się na obecnym poziomie w całym 2012 r., to przyszłoroczna inflacja będzie kształtowała się na podwyższonym poziomie co najmniej do połowy 2012 r." - napisał.

"Dzisiejszy odczyt inflacji w listopadzie 2011 r., znacząco powyżej celu inflacyjnego NBP powoduje, że obecnie przewidujemy wzrost podstawowej stopy procentowej NBP o 25 pb. do 4,75 proc. w lutym lub w marcu, a zatem gdy kolejne dane statystyczne pozwolą zweryfikować trwałość obserwowanego obecnie wzrostu inflacji. Do tej podwyżki może nie dojść o ile kolejne dane pokażą, że wzrost inflacji do tak wysokiego poziomu był jedynie przejściowy" - dodał.(PAP)

jba/ ana/

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9