Trwa ładowanie...
d1xzgwb
Noble Securities
Waluty

W oczekiwaniu na notatki z posiedzenia FOMC

Wtorkowa sesja przebiegała pod znakiem odreagowania na dolarze. Obserwowany był wzrost awersji do ryzyka, co było spowodowane obniżką prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego w 2014 roku do 3,3% i w 2015 roku do 3,8% przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Uwagę przykuwały wczorajsze wystąpienia Kocherlakoty i Dudley’a z Fed.
Share
W oczekiwaniu na notatki z posiedzenia FOMC
Źródło: WP.PL
d1xzgwb

Zdaniem prezesa Fed z Minneapolis nie należy spieszyć się z podwyżkami stóp procentowych, gdyż oczekuje się, że inflacja w 2015 roku pozostanie poniżej celu inflacyjnego. Ponadto spadek stopy bezrobocia nie powinien stanowić argumentu za wzrostem kosztu pieniądza, gdyż w jego opinii jest to tylko sytuacja przejściowa. Z kolei według Dudley’a połowa przyszłego roku wydaje się odpowiednim terminem do zacieśniania polityki monetarnej z tego względu, iż oczekuje się dalszego spadku bezrobocia oraz wzrostu inflacji.

Na rynku krajowym w centrum zainteresowania pozostaje dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi RPP powinna zdecydować się na dalsze luzowanie polityki monetarnej. Kluczową kwestia pozostaje to czy Rada zdecyduje się dzisiaj na obniżkę stóp o 0,25% czy o 0,5%. Cięcie kosztu pieniądza o 25pb jest już w cenie, więc nie powinno mieć większego przełożenia na notowania złotego. W przypadku cięcia o 50pb złoty może znaleźć się pod presją sprzedających. W oczekiwaniu na decyzję RPP złoty pozostaje nieco słabszy względem euro, dolara czy franka.

Ważnym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja notatek z wrześniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Interesujące będzie to czy rośnie jastrzębie skrzydło w ramach FOMC. Jeśli z protokołu wynikałoby, że toczyła się zaciekła dyskusja odnośnie terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych, to może to stanowić impuls prodolarowy. Nasiliłyby się wówczas spekulacje odnośnie usunięcia z komunikatu z październikowego posiedzenia frazy odnoszącej się do czasu przez jaki stopy procentowe będą utrzymane na bardzo niskim poziomie. Powyższa publikacja może przyczynić się do większej zmienności na dolarze.

d1xzgwb

EURUSD

Od początku tego tygodnia notowania EURUSD znajdują się w fazie korekty. Para zbliża się do istotnego geometrycznego oporu na poziomie 1,2688 wynikającego z 38,2% zniesienia Fib całości fali spadkowej z okolic 1,2995. Na wykresie godzinowym para wybroniła silne wsparcie w postaci zbiegającej się średniej 50- i 100-okresowej na wykresie H1. W przypadku przełamanie wyżej wspomnianego oporu i wyjścia powyżej poziomu 1,27 może nastąpić rozszerzenie obecnego ruchu korekcyjnego. Będą to też już atrakcyjne poziomy dla strony podażowej na tej parze.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html ) GBPJPY

d1xzgwb

GBPJPY powrócił do spadku czemu sprzyja wzrost awersji do ryzyka. W dniu dzisiejszym para przełamała wsparcie wynikające z 61,8% zniesienia Fib całości wzrostów z poziomu 169,32, co z technicznego punktu widzenia otwiera drogę do pogłębienia spadków w okolice 172,96, gdzie wsparcie wyznacza minimum z 16 września tego roku.

[ EURPLN

]( http://finanse.wp.pl/w1,GBP,w2,JPY,notowania-waluty-online-waluta.html )

d1xzgwb

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d1xzgwb

Podziel się opinią

Share
d1xzgwb
d1xzgwb