Trwa ładowanie...
d3nuv61

W przyszły piątek kolejne rozmowy ZBP i KNF ws. frankowiczów (opis)

Rozmowy Związku Banków Polskich (ZBP) z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) ws. frankowiczów będą kontynuowane - zapowiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz po piątkowym spotkaniu w tym gronie. Według KNF kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień.

Share
d3nuv61

Pietraszkiewicz po piątkowych rozmowach powiedział dziennikarzom, że propozycja przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka przewiduje podział kosztów przewalutowania kredytów w CHF na złote między banki a ich klientów. "Nie mówiliśmy o tym, czy ktoś się zgadza, czy się ktoś nie zgadza, tylko mówiliśmy o tym, że każda propozycja wymaga przeliczenia, sprawdzenia od strony regulacji, nie tylko prawa polskiego, ale także międzynarodowych standardów rachunkowości. Będziemy to wszystko analizować, przedstawimy szereg analiz ekonomicznych i prawnych, i rozmowy będą kontynuowane" - relacjonował Pietraszkiewicz.

"Ustaliliśmy, że spotkanie kolejne zostanie zorganizowane i pan przewodniczący wkrótce zwróci się z takim zaproszeniem" - dodał. Zaznaczył, że rozmowy na ten temat zostały dopiero zapoczątkowane, a "propozycja będzie badana i analizowana, i w kolejnych dniach rozmowy będą kontynuowane".

Pietraszkiewicz powiedział też, że podczas spotkania banki poinformowały KNF o realizacji ustaleń rekomendowanych po obradach Komitetu Stabilności Finansowej oraz pakietu działań rekomendowanego przez ZBP. "Były także omawiane kwestie sytuacji na rynku finansowym, bowiem pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z jednorazowym gwałtownym skokiem (kursu franka - PAP), a teraz stabilizowaniem sytuacji na rynku" - mówił.

d3nuv61

Zdaniem Pietraszkiewicza działania banków świadczą o tym, że dbają one o stabilność całego systemu finansowego, a gdy pojawia się gwałtowny problem jakiejś grupy klientów - wspierają ich i problem ten rozwiązują. Według szefa ZBP nikt odpowiedzialny nie złoży na tym etapie deklaracji, że banki zaakceptują propozycję Jakubiaka i wezmą na siebie część kosztów jej realizacji bez wcześniejszego policzenia jej skutków, zbadania od strony prawnej. "Każdy zarząd banku odpowiada przed wszystkimi klientami, deponentami, także akcjonariuszami - z których bardzo wielu to nasi emeryci - za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Bank jest bowiem taką szczególną umową łączącą bardzo wielu interesariuszy" - podkreślił.

Urząd KNF poinformował w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, że przedyskutowano podczas niego problemy i ryzyka związane z portfelem kredytów walutowych.

"W szczególności przedyskutowano: podejście banków do rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) w zakresie uwzględniania ujemnych stawek LIBOR w rozliczeniach z klientami z tytułu umów kredytowych w CHF; stosowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego klienta oraz ich dopasowanie do warunków rynkowych, aktualne działania banków w zakresie konieczności utrzymywania kontaktu z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne, zwłaszcza tymi, którzy mają trudność z ich spłatą, bieżące problemy związane z portfelem kredytów w CHF oraz plany działania banków w przypadku dalszego osłabienia PLN względem CHF lub/i istotnego pogorszenia jakości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych" - napisano w komunikacie.

Dodano, że podczas spotkania omówiono też propozycję przewodniczącego KNF dot. restrukturyzacji kredytów udzielonych we frankach, przedstawioną na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych 3 lutego br.

d3nuv61

"Uczestnicy spotkania ustalili konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz wyliczeń mających na celu ocenę możliwości realizacji restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF. Termin kolejnego spotkania ustalono na 13 lutego br." - podano.

UKNF zapowiedział, że niezależnie od tego zostanie zorganizowane spotkanie z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków, dotyczące propozycji przewalutowania przedstawionej przez szefa KNF.

Jakubiak przedstawił we wtorek w Sejmie propozycje dot. możliwości przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na kredyty w PLN. Ocenił, że potencjalna strata sektora mogłaby wynieść 25 mld zł, co rozkładałoby się na 20-25 lat, a roczny koszt dla banków wyniósłby 1-1,2 mld zł, czyli ok. 7 proc. ich rocznego wyniku. Według tej koncepcji koszty przewalutowania dla obydwu stron nie powinny spowodować jednorazowego negatywnego efektu, a sumy powinny być rozłożone w czasie.

Według propozycji Jakubiaka dotychczasowy kredyt miałby zostać zamieniony na złotówki po obecnym kursie i podzielony na dwie części: na kredyt zabezpieczony hipotecznie wyrażony w złotych oraz kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który odzwierciedlać ma konsekwencje osłabienia złotego. Stan zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie odpowiadać ma wartości, jaką posiadałby kredyt w złotych udzielony w tym samym momencie co we franku. Wartość kredytu niezabezpieczonego hipotecznie odpowiadałaby różnicy pomiędzy łącznym stanem zadłużenia w dniu przewalutowania a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Kredyt niezabezpieczony hipotecznie miałby być w połowie spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony. Jakubiak mówił, że za sytuację powstałą w związku z kredytami we frankach odpowiadają zarówno banki, jak i kredytobiorcy, więc obie strony powinny wziąć na siebie koszty rozwiązania tego problemu.

d3nuv61

Podziel się opinią

Share
d3nuv61
d3nuv61