Trwa ładowanie...
d2b6gec

W sierpniu nastroje społeczne nie zmieniły się - CBOS

...

Share
d2b6gec

19.08. Warszawa (PAP) - W sierpniu nastroje społeczne nie zmieniły się - wynika z badania CBOS.

"W stosunku do lipca nastroje społeczne praktycznie się nie zmieniły. Odnotowujemy jedynie minimalny spadek negatywnych ocen warunków materialnych gospodarstw domowych, a z drugiej strony niewielki wzrost niezadowolenia z sytuacji ekonomicznej kraju. W przewidywaniach dotyczących sytuacji w zakładach pracy respondentów, ogólnej sytuacji w Polsce oraz sytuacji na scenie politycznej wzrosło przekonanie o utrzymaniu status quo. Nieco mniej optymistyczne niż przed miesiącem są natomiast prognozy sytuacji materialnej gospodarstw domowych" - napisano w raporcie.

OCENY

d2b6gec

"O tym, że (sytuacja w kraju - PAP) zmierza w dobrym kierunku, przekonany jest jedynie co piąty badany (20 proc., wzrost o 2 punkty), dwie trzecie zaś (67 proc., wzrost o 1 punkt) jest przeciwnego zdania" - napisano dalej. Autorzy raportu zaznaczyli, że od czerwca widoczne jest nieznaczne powiększanie się grupy respondentów pozytywnie oceniających kierunek zmian w Polsce.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

W dobrym 22 19 18 26 24 23 20 19 17 15 16 18 20
W złym 64 64 68 57 63 60 66 68 71 71 68 66 67
Trudno
powiedzieć 14 17 14 17 13 17 14 13 12 14 16 16 13

"W ostatnim czasie stabilne pozostają też oceny sytuacji gospodarczej. Co ósmy respondent (13 proc.) postrzega ją pozytywnie, co trzeci (35 proc.) uważa, że jest przeciętna - ani dobra, ani zła, a prawie co drugi (47 proc., od lipca wzrost o 3 punkty) jest nią rozczarowany" - dodano.

d2b6gec

PRZEWIDYWANIA

"Nieco mniej optymistyczne niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Odsetek badanych prognozujących jej pogorszenie w zasadzie nie uległ zmianie (34 proc.), ale ubyło tych, którzy uważają, że się ona poprawi (z 12 proc. do 9 proc.). Nieco wzrosło dominujące w ostatnich miesiącach przekonanie, że sytuacja w Polsce się nie zmieni (51 proc., wzrost o 3 punkty)" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Poprawi się 8 8 8 10 9 12 9 9 7 7 9 12 9
Nie zmieni się 44 40 40 47 40 40 43 46 46 48 52 48 51
Pogorszy się 43 46 46 35 45 41 40 39 39 38 31 33 34
Trudno
powiedzieć 5 6 6 8 6 7 8 6 8 7 8 7 6

d2b6gec

"Takie same jak w lipcu są przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce. Ponad połowa badanych (52 proc.) prognozuje, że w ciągu roku się ona nie zmieni, co siódmy (14 proc.) uważa, że się poprawi, a więcej niż jedna czwarta ankietowanych (27 proc.) spodziewa się jej pogorszenia" - dodano.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-12 sierpnia 2013 roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

ost/ ana/

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec