Trwa ładowanie...
d1xmo79

WANDALEX - Czasowe niestosowanie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (1/2015) - EBI

WANDALEX - Czasowe niestosowanie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (1/2015)

Share
d1xmo79

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Czasowe niestosowanie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w spółce czasowo nadal nie jest stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego, zawarta w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012. IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy pkt 10 ppkt 2): "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość (...) 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad". Komentarz spółki: Z uwagi na strukturę właścicielską dotyczącą akcji w spółce Wandalex S.A. oraz biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę towarzyszącą odbywaniu się obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w Wandalex S.A. zdaniem spółki nie istnieje obecnie konieczność zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas
trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w ramach której Akcjonariusze mogliby się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając poza miejscem obrad. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79