Trwa ładowanie...
dfn41z8
espi

WANDALEX - Skup akcji własnych (1/2015)

WANDALEX - Skup akcji własnych (1/2015)

Share
dfn41z8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A. informuje, że wykonując Uchwałę Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, a także na podstawie ?Regulaminu nabywania akcji własnych spółki pod firmą Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie? przyjętego przez Zarząd Spółki Uchwałą z dnia 08 września 2014 roku, w okresie 29.12.2014 - 02.01.2015 roku podczas sesji giełdowych, na rynku regulowanym, Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. łącznie 2.755 sztuk akcji własnych, po średniej cenie 3,17 zł za akcję, za łączną kwotę 8.741,85 zł. Nabyte akcje własne stanowią 0,0298% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0246% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie: 65.665 sztuk akcji własnych na okaziciela uprawniających do 65.665 głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz 48.000 sztuk akcji własnych imiennych uprawniających do 96.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 1,2287% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,4445% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych na okaziciela wynosi 3,15 zł. Jednostkowa cena nabycia akcji własnych imiennych wynosi 4,05 zł. Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 24 września 2014 roku i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. Uchwale Nr 5/2014 oraz Regulaminie. Skup będzie prowadzony do dnia 28 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Szczegółowe zestawienie transakcji nabytych akcji własnych w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WDX zestawienie transakcji 29.12.2014-02.01.2015.pdf | Zestawienie transakcji nabytych akcji własnych Wandalex S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfn41z8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Taśmowa | | 7 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 853 17 82 | | 853 17 48 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@wandalex.pl | | www.wandalex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfn41z8

Podziel się opinią

Share
dfn41z8
dfn41z8