Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku. (16/2012)

WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku. (16/2012)
Share
d45iqfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2012 roku, jedynym znaczącym akcjonariuszem był Pan Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela, dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,54% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 12 czerwca 2012 roku Pan Wojciech Wajda wykonywał prawo z 6.300.00 akcji, co stanowiło 99,68% głosów obecnych na WZA (6.320.000 głosów).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Berbeckiego 6 6
(ulica) (numer)
032 33 25 500 032 33 25 505
(telefon) (fax)
wasko@wasko.pl www.wasko.pl
(e-mail) (www)
954-23-11-706 276703584
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh