Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

WAWEL SA - Znacząca umowa ? obroty z kontrahentem (2/2015)

WAWEL SA - Znacząca umowa ? obroty z kontrahentem (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WAWEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa ? obroty z kontrahentem | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany Emitentem) informuje, że łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem, a Jeronimo Martins Polska S.A., w okresie od 01.01.2015 r. do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego wyniosła 44.373.790,44 PLN netto (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 44/100). Przedmiotem dokonanych transakcji pomiędzy Emitentem, a Jeronimo Martins Polska S.A. są słodycze produkowane przez Wawel S.A. Największą wartość miała faktura sprzedaży z dnia 12 marca 2015 r., a jej wartość wyniosła 139.746,48 PLN netto (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć 48/100). Przedmiotowa transakcja dotyczyła sprzedaży słodyczy wyprodukowanych przez Wawel S.A. Pozostałe warunki sprzedaży nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w tym zakresie. Przedmiotowe transakcje zostały uznane za znaczące, ze względu na fakt, iż wartość obrotów handlowych pomiędzy podmiotami przekracza poziom 10%
kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
mail@wawel.com.pl wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2015-03-13 Janusz Serwoński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi