Trwa ładowanie...
d3jntye

We wrześniu wskaźnik Pengab wyniósł 22,9 pkt

Wskaźnik Pengab, obrazujący koniunkturę w sektorze bankowym, wzrósł we wrześniu br. o 2,3 pkt - licząc miesiąc do miesiąca - i wyniósł 22,9 pkt - poinformowały w czwartek Związek Banków Polskich oraz TNS Polska.

Share
d3jntye

"Wrześniowy pomiar przerwał kilkumiesięczny spadek głównego indeksu Monitora Bankowego. Indeks Pengab zawdzięcza 2,3-pkt. wzrost przede wszystkim lepszym wskaźnikom z obszaru prognoz bankowych" - skomentował wyniki prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Marcin Idzik z TNS Polska dodał, że poprawa jest wynikiem "kształtującej się tendencji przewidywanego w czwartym kwartale wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym".

"W perspektywie półrocza środowisko bankowe oczekuje wzrostu wartości wskaźnika kredytów mieszkaniowych, poprawy sytuacji w obszarze lokat długoterminowych osób indywidualnych, nieznacznego spadku dynamiki kredytów obrotowych i inwestycyjnych" - wskazał Idzik.

d3jntye

Z zaprezentowanych w czwartek danych wynika, że wrzesień przyniósł spadek wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych. Natomiast wskaźnik prognoz utrzymuje stały poziom w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Z kolei, jeśli chodzi o depozyty gospodarstw domowych, to zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz wzrósł we wrześniu i osiągnął poziom zbliżony do ubiegłorocznego pomiaru.

"Wrzesień przyniósł spadek wskaźnika ocen dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych. Również w przypadku wskaźnika prognoz widoczny jest nieduży spadek" - czytamy w podsumowaniu badania. "Wskaźnik oceny sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych utrzymuje poziom sprzed miesiąca, natomiast wskaźnik prognoz podniósł się nieznacznie" - dodano.

Autorzy badania przeprowadzonego wśród bankowców zapytali ankietowanych, jakie ich zdaniem są największe zagrożenia oraz szanse dla polskiego systemu bankowego. Niemal jedna trzecia badanych (27 proc.) jako największe zagrożenie wskazała wpływ polityki, a więcej niż co piąty (22 proc.) za zagrożenie uznał projekt ustawy o pomocy dla osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich.

d3jntye

Na kolejnych miejscach pracownicy sektora bankowego wymieniali: podatek bankowy (13 proc.), zmienność prawa, regulacji (13 proc.); według co dziesiątego zagrożeniem jest niestabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna na świecie.

Z kolei - jeśli chodzi o szanse stojące przed polskim sektorem bankowym - najczęściej wskazywano na rozwój gospodarczy kraju (27 proc. odpowiedzi). Na kolejnych miejscach bankowcy wymieniali m.in.: innowacyjne technologie i produkty (15 proc.), konsolidację rynku bankowego (12 proc.).

d3jntye

Podziel się opinią

Share
d3jntye
d3jntye