Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (28/2013)

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (28/2013)
Share
d2kyksq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 20.09.2013 r. zawiadomienia od Pani Alicji Wiaderek o sprzedaży w dniu 10.09.2013 r. akcji Emitenta przez jej spółkę zależną . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział Pani Alicji Wiaderek , wraz ze spółką zależną w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w zmianą Pani Alicja Wiaderek , wraz ze spółką zależną posiadała 15.605.000 akcji ( słownie : piętnaście milionów sześćset pięć tysięcy ) akcji spółki , które reprezentują 29,72% ( słownie : dwadzieścia dziewięć i 72/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 15.605.000 ( słownie : piętnaście milionów sześćset pięć tysięcy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 29,72% ( słownie : dwadzieścia dziewięć i 72/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 10.09.2013r. p. Alicja Wiaderek , wraz ze spółką zależną posiada 15.055.000 akcji (
słownie : piętnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy ) akcji spółki , które reprezentują 28,67% ( słownie : dwadzieścia osiem i 67/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 15.055.000 ( słownie : piętnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 28,67% ( słownie : dwadzieścia osiem i 67/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq