Trwa ładowanie...
d4m4jar

WEALTH BAY S.A. - Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. (1 ...

WEALTH BAY S.A. - Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. (1/2015)

Share
d4m4jar

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj.07.01.2015 r. zawiadomienia od spółki Arcade Finance Sp. z o.o. S.K. , w którym informuje , że w dniu 05.01.2015r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 1/2015 spółka Arcade Finance Sp. z o.o. S.K. powzięła informację o rejestracji akcji serii F Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 23.12.2014r. i w związku z powyższym , jej udział w kapitale spółki Wealth Bay S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w rejestracją akcji serii F Emitenta , spółka Arcade Finance Sp. z o.o. S.K. posiadała 99.700 akcji ( słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset ) akcji Spółki , które reprezentowały 15,95 % ( słownie : piętnaście i 95/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki Wealth Bay S.A. i uprawniały do wykonywania 99.700 ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowiło 15,95% ( słownie :
piętnaście i 95/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu rejestracji akcji serii F Emitenta , spółka Arcade Finance Sp. z o.o. S.K. posiada 99.700 ( słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset ) akcji Spółki Wealth Bay S.A. , które reprezentują 13,29% ( słownie : trzynaście i 29/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki Wealth Bay S.A. i uprawniają do wykonywania 99.700 ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 13,29% ( słownie : trzynaście i 29/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m4jar

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m4jar

Podziel się opinią

Share
d4m4jar
d4m4jar