Trwa ładowanie...
d3pm603
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (8/2014)

WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (8/2014)

Share
d3pm603

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki WEALTH BAY S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 12.03.2014 r. zawiadomienia od spółki ARCADE FINANCE Sp. z o.o. S.K. o sprzedaży w dniu 24.02.2014 r. akcji Emitenta przez jej spółkę zależną . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział spółki ARCADE FINANCE Sp. z o.o. S.K. wraz z jej spółką zależną w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w zmianą ARCADE FINANCE Sp. z o.o. S.K. , wraz ze spółką zależną posiadała 10.970.000 akcji ( słownie : dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy ) akcji spółki , które reprezentowały 17,55% ( słownie : siedemnaście i 55/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki , i uprawniały do wykonywania 10.970.000 ( słownie : dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowiło 17,55% ( słownie : siedemnaście i 55/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 24.02.2014r. ARCADE FINANCE Sp.
z o.o. S.K. , wraz ze spółką zależną posiada 9.970.000 akcji ( słownie : dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy ) akcji spółki , które reprezentują 15,95% ( słownie : piętnaście i 95/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki , które uprawniają do wykonywania 9.970.000 ( słownie : dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 15,95% ( słownie : piętnaście i 95/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pm603

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pm603

Podziel się opinią

Share
d3pm603
d3pm603