Trwa ładowanie...
d3tn2oi

WEEDO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. (3/3)

WEEDO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. (3/3)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 3 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEEDO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Weedo S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Ustawa o ofercie) od spółki Secus Private Equity S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia ww. akcjonariusz w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 474.000 zł i rejestracji 3.160.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, poprzez objęcie 800.000 akcji serii E posiada 800.000 sztuk akcji Weedo S.A. co stanowi 16,88 % udziału w kapitale Weedo S.A. oraz uprawnia do wykonywania 800.000 głosów, co stanowi 16,88 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Weedo S.A. Przed objęciem akcji serii E Secus Private Equity S.A. nie posiadał akcji Weedo S.A. Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. Jednocześnie Akcjonariusz informuje, iż nie posiada podmiotów
zależnych posiadających akcje spółki Weedo SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. (tzn. osób trzecich, z którymi spółka Secus Private Equity S.A. zawarła umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). Podstawa prawna: art. 70 pkt.1 Ustawy o ofercie ?nabycie lub zbycie znacznego pakiet akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi