Trwa ładowanie...
d221u2j

WEEDO SA - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego (6/2015) - EBI

WEEDO SA - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego (6/2015)

Share
d221u2j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia inwestycyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WEEDO S.A. (przyszła nazwa spółki: WEEDO Polska S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o podjętych działaniach mających na celu pozyskanie strategicznego partnera biznesowego oraz rozszerzenie profilu działalności Spółki w oparciu o technologię udostępnioną przez tego partnera na rzecz przyszłej spółki zależnej Emitenta. Spółka w dniu 18 lutego 2015 r. zakończyła subskrypcje prywatną 2.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które zostały zaoferowane podmiotowi, który będzie 100% udziałowcem w spółce WEEDO Polska Sp. z o.o. ? tj. spółki, która planuje się, że docelowo będzie posiadać prawa do wykorzystania technologii strategicznego partnera biznesowego (w przypadku pozyskania takiego partnera). Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. otrzymał podpisane porozumienie inwestycyjne z podmiotem, który objął wszystkie akcje serii F Spółki, w ramach, którego Spółka oświadczyła, że ma zamiar nabyć od tego podmiotu 100% udziałów w kapitale
zakładowym spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. za kwotę ok. 4,53 mln zł za wszystkie udziały. W związku z tym strony porozumienia ustaliły, że Spółka wpłaci na poczet ceny sprzedaży zaliczkę w wysokości ok. 4,53 mln zł. W przypadku finalizacji transakcji przejęcia spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. i otrzymaniu przez tą spółkę praw do wykorzystania technologii przez strategicznego partnera biznesowego, Emitent planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność prowadzoną w oparciu o tę technologię. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d221u2j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d221u2j

Podziel się opinią

Share
d221u2j
d221u2j