Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

WIELTON S.A. - Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej li...

WIELTON S.A. - Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. (38/2012)
Share
d3g8goh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (?) Zarząd Wielton S.A. przekazuje treść zawiadomienia przekazanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 1 sierpnia 2012 r.: "Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wielton S.A., posiadanych przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, spadła poniżej progu 5%. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wielton S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 27 lipca 2012 r. Przed zmianą udziału przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 3 063 704 szt. akcji spółki Wielton S.A., co stanowiło 5,07% kapitału zakładowego tej spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w
posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 3 063 704 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Wielton S.A., co stanowiło 5,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 2 516 576 szt. akcji spółki Wielton S.A., co stanowi 4,17% kapitału zakładowego tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają 2 516 576 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Wielton S.A., co stanowi 4,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2012-08-01 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2012-08-01 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh