Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

WIERZYCIEL - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę. (11/2014) - EBI

WIERZYCIEL - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę. (11/2014)
Share
d1ci0mw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Spółkę. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwałę nr 6 w przedmiocie wypłaty dywidendy z podzielonego zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku. W związku z powyższym Zarząd informuje, że: 1) wysokość wypłacanej dywidendy wyniesie 376.555,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,05 zł (słownie: pięć groszy); 3) dywidendą objęte zostaną wszystkie akcje Spółki serii: A, B, C, D ,E, F, G tj. 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji; 4) dzień dywidendy został ustalony na dzień 10 lipca 2014 roku; 5) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 lipca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw