Trwa ładowanie...
d45m2i3

WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (2/2012)

WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (2/2012)

Share
d45m2i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2012 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. dotyczące zawartych przez niego transakcji akcjami Emitenta Wierzyciel S.A.. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Zarząd Spółki powziął informację o zakupie w dniu 02.02.2011 r. przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. akcji spółki w ilości 30.000 sztuk po średniej cenie 0,19 zł za każdą sztukę, na łączną wartość transakcji 5.700,00 zł. Transakcje miały miejsce na sesjach zwykłych rynku NewConnect. Osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

| | | WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIERZYCIEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-190 | | Mikołów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyzwolenia | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 738 79 60; (32) 738 08 47 | | (32) 738 79 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wierzycielsa.pl | | www.wierzycielsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 635-168-70-20 | | 278157364 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Dariusz Rzepka Wiceprezes Wierzyciel S.A. Dariusz Rzepka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3