Trwa ładowanie...
d40lal3

WIKANA - Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistyc...

WIKANA - Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. "ARCUS" (10/2013)

Share
d40lal3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. "ARCUS" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 r. została rozwiązana za porozumieniem stron umowa o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą UNIcity w Lublinie (Inwestycja), która to umowa została zawarta w dniu 16 lipca 2012 r. (Umowa) pomiędzy Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 03 Miasteczko S.K.A. a spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. "ARCUS" (Wykonawca). O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym odpowiednio numer 30/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku. Przyczyną rozwiązania Umowy była zmiana systemu realizacji Inwestycji z systemu generalnego wykonawstwa na system menedżerski tj. system oparty o kontrakty zawierane z mniejszymi wykonawcami na realizację poszczególnych prac związanych z wykonaniem Inwestycji. Zmiana systemu realizacji Inwestycji związana jest z optymalizacją po stronie Emitenta kosztów Inwestycji. Emitent nie przewiduje żadnych skutków finansowych rozwiązania Umowy, gdyż poza
rozliczeniem płatności z tytułu robót wykonanych do dnia rozwiązania Umowy, strony nie mają względem siebie żadnych roszczeń z tytułu jej realizacji oraz rozwiązania. W ocenie Emitenta zmiana systemu organizacji prac nie wpłynie na termin ani standard realizacji Inwestycji. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40lal3

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-02-28 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40lal3

Podziel się opinią

Share
d40lal3
d40lal3