Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

WIKANA - Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie w dniu 5 listopad ...

WIKANA - Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie w dniu 5 listopada 2014 r. (84/2014)
Share
d3fx2mx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie w dniu 5 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Spółka?) w załączeniu przekazuje wykaz uchwał, podjętych przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 października 2014 r., kontynuujące obrady po przerwie, w dniu 5 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z powodu braku kworum, wymaganego do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej, zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, odstąpiło od rozpatrzenia punktów 11-13 ogłoszonego porządku obrad, tj. od głosowania nad uchwałami o: - podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości; - wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii I. - zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał. do rb 84.2014.pdf | Wykaz uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d3fx2mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-11-06 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx